Unele chestiuni privind diferenţele dintre școlile Așairah și Mutazilah